శ్రీ రామ కధ

శ్రీ రామ కధ, పూజా విధానం – ప్రతీ లక్ష్మీవారం, ఆదివారం పాటిస్తే సుఖసంతోషాలు ఇచ్చే రామదేవుని వ్రత కథ||

Sri Ramadevuni Katha in Telugu – శ్రీ రామ కధ, పూజా విధానం

శ్రీ రాముడు హిందూ ధర్మంలో ఒక ముఖ్యమైన దేవుడు మరియు అయన జీవితం ఒక ఆదర్శంగా చెప్పబడుతుంది. రామాయణం ఒక గొప్ప ఇతిహాసం మరియు ఈ కథ భారతీయ సంస్కృతిలో ఒక కీలకమైన భాగం.

జననం మరియు బాల్యం

 • రాముడు అయోధ్య రాజు దశరథుడు మరియు రాణి కౌసల్య కుమారుడు.
 • నాలుగు కుమారులలో రాముడు పెద్దవాడు.

వనవాసం

 • రాముడు తన తండ్రి హామీని నిలబెట్టడానికి వనవాసం వెళ్ళాడు.
 • సీతామాత మరియు లక్ష్మణుడు కూడా అతనితో వనవాసంలో ఉన్నారు.

రావణ సంహారం

 • లంకాధీశుడు రావణుడు సీతను అపహరించాడు.
 • హనుమాన్ మరియు వానర సైన్యంతో కలిసి రాముడు రావణుడిని సంహరించి, సీతను విముక్తి చేసాడు.

Sri Ramadevuni Katha in Telugu

శ్రీ రామ కధ, పూజా విధానం

పూజా మంగళం

రామ పూజాను చాలా పవిత్రమైన మరియు శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించారు. ఈ పూజా విధానం క్రింద వివరించబడింది.

పూజా సామగ్రి

 • పూజా మండపం
 • పసుపు, కుంకుమ
 • అక్షతలు
 • పుష్పాలు
 • దీపం, ధూపం

పూజా విధానం

 1. సంకల్పం: పూజాను చేయబోయే ఉద్దేశంతో సంకల్పం చేసుకోవాలి.
 2. ఘంటానాదం: పూజా ప్రారంభంలో ఘంటను మోగించాలి.
 3. ఆచమనం: పవిత్రతను సూచించే క్రతువు.
 4. ప్రాణాయామం: మనసును ఏకాగ్రతలో ఉంచుకోవడానికి.
 5. పూజా పద్ధతి: రాముడికి పూజా సామగ్రితో ఆరాధన చేయాలి.

ఆరతి మరియు ప్రసాదం

 • పూజా అనంతరం ఆరతి చేయాలి.
 • ప్రసాదంగా ఫలాలు, మిఠాయిలు మరియు నైవేద్యం అందించాలి.

ఉపసంహారం

శ్రీ రామ కధ మరియు పూజా విదానం మనకు ధర్మ, న్యాయ, సత్యం, మరియు శీలం యొక్క ముఖ్యాంశాలను బోధిస్తాయి. వీటిని జీవితంలో అమలు పరచుకోవడం వలన మనిషి చాలా ఉత్తమమైన జీవితం గడపవచ్చు.

Best Resources:

కార్తీక మాసం కథ – Karthika Masam Katha in Telugu

కార్తీక మాసం హిందూ కాలందర్‌లో చాలా పవిత్రమైన నెల. ఈ నెలలో భక్తులు విశేష పూజలు మరియు వ్రతాలు ఆచరిస్తారు. దీపాలను నదీతీరాలు, కొలనుల్లో వేసే పద్ధతి ఈ మాసంలో ప్రచురం. ఈ నెలలో శివ, విష్ణు దేవతలకు అర్చన చేయడం మరియు తులసి పూజను చాలా ముఖ్యంగా ప్రదర్శించారు. కార్తీక మాసంలో ప్రతి రోజూ దీపం వెలిగించడం ద్వారా జీవితంలో కొత్త ఆశలను మరియు ఆరోగ్యం పొందవచ్చునని భావిస్తారు.

వినాయక చవితి కథ ప్రారంభము – Vinayaka Chavithi Katha in Telugu

వినాయక చవితి హిందూల ప్రముఖ పండుగలలో ఒకటి. ఈ పండుగ గణేశుడు జన్మదినంగా పూజించబడుతుంది. గణేశుడు విఘ్నాలను నివారించే దేవుడుగా పూజలకు గురి అవుతాడు. ఒకసారి పార్వతీదేవి స్నానం చేసే సమయంలో తన శరీరం నుండి తీసుకుని గణపతిని సృష్టించి, తన ఇంటిని కాపాడమని ఆజ్ఞాపించింది. శివుడు వచ్చినప్పుడు గణేశుడు ఆయనను అడ్డుకున్నాడు, అందుకు శివుడు కోపంతో గణేశుడి తలను నరకడం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *